Co je to vlastně swingové obchodování?

Jejich místem je burza, jejich tempo je vražedné, jejich protivníci jsou investiční fondy, banky, brokeři a individuální investoři… Burzovní obchodníci, nebo jak se říká tradeři, pracují ve dne v noci a jejich cílem je vydělat peníze… Ať už obchodují akcie, ETF, futures, opce, forex nebo jakýkoliv jiný finanční instrument, existují 3 hlavní obchodní styly.

V dnešním článku bych rád srovnal tyto rozdílné obchodní styly. O jaké se jedná?

1. Intradenní obchodování – DAY TRADING

Intradenní obchodník nakupuje a prodává jednotlivé finanční instrumenty v naději, že jejich cena bude na své hodnotě během jedno jediné dne. Tyto cenové změny jim umožní realizovat poměrně rychlý zisk. Délka držení pozice (od nákupu až po prodej) bude u takového obchodníka od několika vteřin až několika hodina, ale vždy nebude delší než jeden obchodní den. Pokud se budeme bavit například o obchodování akcie případně ETF, tak zde obchodní den trvá od 15:30 hodin do 22:00 hodin. Intradenní obchodování tedy spočívá v tom, že k nákupu a následnému prodeji (případně v obráceném gardu, když spekulujeme na pokles ceny), dojde vždy během jediného dne v těchto otevíracích hodinách burzy. Intradenní obchodník nikdy nebude pozici vlastnit přes noc. Cílem intradenního obchodníka je rychle se dostat do pozice a na krátkém cenovém pohybu ( v případě akcie pouze několik centů) realizovat díky většímu nakoupenému objemu solidní zisk.

Intradenního obchodování VÝHODY:

  • vyšší potenciální výnos
  • odpadá riziko držení pozice přes noc

Intradenního obchodování NEVÝHODY:

  • technická i emocionální náročnost
  • časová náročnost (několik hodin denně)

2. Swingové obchodování – SWING TRADING

Zásadní rozdíl mezi intradenním a swingovým obchodováním spočívá v tom, že swingové obchodování je časově méně náročnější, jelikož u tohoto stylu, pracujeme s delším časovým rámcem. Pohyb ceny na sledovaném časovém rámci (timeframe) je pomalejší. Vykreslení jedné úsečky na cenovém rámci trvá delší dobu. Stejně jako u intradenního obchodování se swingoví obchodníci pokoušejí předpovídat krátkodobé cenové výkyvy, ovšem tito jsou však ochotni držet pozici déle než jeden den (je-li to nutné, není to podmínkou). Cílem swingového obchodníka je zachytit delší cenový pohyb než v případě obchodníka intradenního. Neexistují žádné speciální metriky, kdy se jedná o swingového obchodníka (na rozdíl od obchodníka, kde je jeho identifikace jednoznačná), ale dalo by se říct, že jeho průměrná délka držení pozice se pohybuje od 1 do 15 dní. Na rozdíl od intradenního obchodníka drží swing trader své pozice většinou přes noc.

Swingové obchodování VÝHODY:

  • časová nenáročnost (několik minut denně)
  • logičtější cenové pohyby

Swingové obchodování NEVÝHODY:

  • riziko držení pozice přes noc

3. Poziční obchodování – LONG TERM

Zde se jedná již o dlouhodobé obchodování. Poziční obchodník drží své pozice třeba i několik týdnů až měsíců. Jeho cílem je zachytit dlouhé cenové pohyby, například začátky trendů. Na rozdíl od swingového obchodníka, který je v probíhajícím trendu schopen svou pozici otočit několikrát a provést několik obchodů, tak poziční obchodník naskočí do pozice na začátku trendu a tento celý „sjede“ v rámci jednoho obchodu. Jedná se o časově nejméně náročný obchodní styl, čemuž odpovídá i frekvence realizovaných obchodů. Poziční obchodník v průběhu jednoho roku realizuje například pouze několik jednotek obchodů.

Swingové obchodování VÝHODY:

  • absolutní časová nenáročnost (několik minut týdně)

Swingové obchodování NEVÝHODY:

  • nižší ziskovost
  • vyšší kapitálová náročnost

PS: Jednotlivým obchodním stylům včetně obchodních systémů se věnuji ve svém VIP Clubu. Zde s ostatními členy obchoduji živě, v reálném čase. Členem se můžete stát ZDE >>>