Jedna z nejvíce sledovaných tradingových strategií současnosti nese název ICT. Za touto zkratkou se skrývá a autorem tohoto trading konceptu je trader Inner Circle Trader. Jedná se o metodologii založenou výhradně na cenové akci, tedy price action, kdy tato vyžaduje minimální nebo žádné využití indikátorů pro sledování trendu či momentu na trhu.

V tomto článku se ponoříme do základních principů ICT metodologie, abychom vám pomohl začít chápat, jak ji efektivně uplatnit ve svém obchodování. Připravte se na vzrušující pohled do světa tradingu, který překročí hranice konvenčních strategií. Pojďme na to.

Klíčové koncepty ICT

Obchodní metodologie ICT je komplexním souborem klíčových konceptů, jež by měl každý obchodník zvládnout, aby mohl efektivně využívat tento jedinečný obchodní styl. V následujících částech se zaměříme na důležité informace a klíčové aspekty, které vám pomohou lépe porozumět tomuto způsobu obchodování.

1. Likvidita

Likvidita, základní koncept v metodologii obchodování ICT, patří k těm nejdůležitějším a klíčovým. Likvidita se dělí na dvě strany:

  1. nákupní – Buy Side Liquidity
  2. prodejní – Sell Side Liquidity

Likvidita na straně nákupu odráží úroveň na cenovém grafu, kde se prodávající zbavují svých ztrátových obchodů, mají zde umístěny své stopky (stop-loss). Naopak, likvidita na straně prodeje představuje místo na grafu, kde se obchodníci s dlouhými pozicemi, tedy nakupující, zbavující svých ztrátových pozic.

Oba typy likvidity často nachází své domovské místo na extrémech cenových rozsahů nebo v jejich těsné blízkosti. To proto, že tyto extremity často znamenají, že obchodníci se svými odhady selhali, a tak by mohli chtít své pozice opustit

Velcí hráči, známí jako ‚smart money,‘ chápou a využívají tento koncept ve svůj prospěch a často tedy strategicky hromadí nebo likvidují své pozice v těsné blízkosti výše zmíněných úrovní, tedy v místech, kde se nachází mnoho čekajících objednávek (stop příkazů) ostatních obchodníků. Důvodem je právě to, že existence velkého množství čekajících příkazů na klíčových úrovních jim poskytuje lepší přehled o celkové situaci. Když cena dosáhne úrovně, na níž se nachází mnoho stopek, často se stane, že cena změní směr a vydává se proti předchozímu trendu, přičemž hledá likviditu na opačném konci rozsahu.

2. Displacement – vytěsnění

Vytěsnění je esencí extrémně silného pohybu na cenovém grafu, který vytváří výrazný prodejní nebo nákupní tlak. Obvykle se projevuje sérií jednotlivých svíček, které všechny ukazují jasný směr pohybu. Tyto svíčky mají tendenci mít velká těla a kratší knoty, což naznačuje, že mezi kupujícími a prodávajícími existuje minimální nesoulad.

Posuny často nastávají téměř okamžitě po proražení úrovně likvidity (v opačném směru), a mohou dokonce vyústit ve vytvoření mezery v reálné hodnotě (Fair Value Gap – viz. další bod) a zásadní změny v tržní struktuře (Market Structure Shift – viz. další bod).

3. Market Structure Shift – Změna v tržní struktuře

Jak mnoho obchodníků ví, základy trendu říkají, že během rostoucího trendu cena tvoří vyšší vrcholy a vyšší dna, zatímco v klesajícím trendu se cena pohybuje směrem k nižším vrcholům a nižším dnům. Změna tržní struktury se podle ICT projevuje na cenovém grafu tím, že překročí předchozí trend. V případě vzestupného trendu bude úroveň posunu tržní struktury označena místem, kde cena dosáhla nižšího minima. V sestupném trendu bude tato úroveň obvykle spojena s bodem, kde bylo dosaženo vyššího maxima. V obou případech dochází k posunu tržní struktury téměř okamžitě po vytěsnění zastávek na trhu.

Jakmile cena prorazí úroveň změny tržní struktury, dojde ke změnu krátkodobého trendu. Tato úroveň se stává důležitým bodem, se kterým obchodník dále pracuje.

4. Inducement

Cena se málokdy pohybuje přímočaře, téměř vůbec. Během většího trendu jsou téměř vždy patrné protitrendové pohyby, které jsou důsledkem hledání likvidity v krátkodobějším časovém rámci. Cena se odrazí nebo je odmítnuta, a následně zamíří směrem k předchozím krátkodobým extrémům, než bude pokračovat ve směru dlouhodobého trendu. Tento záměr spočívá v cílení těchto krátkodobých maxim nebo minim, neboť se předpokládá, že právě zde by mohly být umístěny stopky ostatních obchodníků.

Již víme, že likvidita se nachází tam, kde se nashromáždily stopky ostatních obchodníků, a jakmile jsou tyto stopky z trhu odstraněny, tedy jsou vyplněny, cena může znovu následovat svůj předchozí směr. Pro price action obchodníky, kteří mají zkušenost s používáním patternů na grafech, může být tato situace ilustrována právě vytvořením některého z PA patternů.

5. Fair Value Gap – Mezera v reálné hodnotě

Po dosažení úrovně likvidity a následném obratu ceny, je často pozorován jev popsaný výše, tedy vytěsnění. Během tohoto pohybu vznikají tzv. mezery v reálné hodnotě, což jsou situace, kdy trh vykazuje neefektivitu nebo nerovnováhu. Tyto nerovnováhy jsou na cenovém grafu znázorněny prostřednictvím sekvencí tří svíček, z nichž střední svíčka je výrazně větší a knoty první a třetí svíčky se nepřekrývají.

Takové mezery často přitahují velkou pozornost ostatních obchodníků, a tudíž fungují jako takový magnet ceny.

6. Optimální vstup do obchodu

Optimální vstupy do obchodů identifikuje ICT pomocí nástroje Fibonacci retracement. Optimální vstupní hladiny se nacházejí někde mezi 61,8% a 78,6% retracementem rozsahu předchozího pohybu.

Jakmile dojde ke změně tržní struktury a vytvoří se nová, následující odraz často nabízí příležitost k zaujetí obchodní pozice v souladu s touto novou tržní strukturou, chcete-li novým krátkodobým trendem. Pro identifikaci vhodného místa pro vstup lze využít úrovně Fibonacciho retracementu, což ICT pomáhá určit, kde by měla být tato pozice zaujata.