Přátelé, pěkný den Vám přeji :-) Delší dobu jsem nebyl zde na svém blogu aktivní. Spousta z Vás mi spalo, zda stále ještě obchoduji, jak se mi daří, zda mě nebo můj obchodní účet neuchvátil obávaný Covid-19, a jak se k celé situaci na trzích v aktuální situaci stavím.

Nechci danou situaci nejen z toho obchodního pohledu nijak zlehčovat. Jsem živ a zdráv a korona mě a mé blízké nijak nezasáhla. A to jak z pohledu osobního tak profesního (trading). Netroufám si zde prezentovat svůj pohled na celkovou situaci a jednotlivá vládní opatření zasažených zemí. Přeci jenom nejsem zdravotnický odborník a můj pohled by byl hodně subjektivní a možná i kontroverzní. Prostě to beru to tak, jak to je. A stejně jak k celé situaci přistupuji ve svém soukromém životě, tak úplně přesně to mám i v rámci svého tradingu.

Ať už je situace na trzích jakákoliv, a to nejen v aktuálním případě, snažím se nemít na trh z hlediska budoucnosti vyhraněný názor. Nikdy nepředvídám! Na otázky typu, jak dlouho bude daná situace trvat, jak hluboký bude propad, vydají se trhy letos na svá maxima, odpovídám následovně >>> „O budoucím vývoji trhů nemá žádný obchodník na světě ani ponětí (i když si to někteří zcela mylně myslí), proto se řídím tím, co je teď a tady a nijak se nesnažím věštit budoucnost.“

Hodně mi nejen v tomto období pomáhá četba tradingové literatury, zejména té o tradingové psychologii. Mark Douglas ve své knize Jak se stát disciplinovaným traderem píše o tom, jak svůj názor na trh nikdy nevyjadřuje, protože žádný nemá, a přesto se v době, kdy ještě byl naživu, řadil mezi nejuznávanější burzovní obchodníky.

Co pro mě tedy znamená řídit se tím, co je teď a tady? V průběhu aktuální vypjaté a nejisté situaci na trzích jsem stále aktivní, obchoduji. Obchoduji ale jinak než během „standardních“ (můžeme říct klidných) tržních podmínek. Bylo by ode mě hloupé, kdybych nereagoval na změny tržních prostředí. Co si budeme nalhávat, cenové pohyby a charakteristiky trhů jsou jiné než v průběhu 2019, na začátku 2020 a dejme tomu předchozích let. Jestli se jedná pouze o dočasnou změnu nebo trvalou si opět netroufám předjímat. Jednoduše, budu obchodovat podle toho, jaká bude situace. Teď a tady, přítomný okamžik.

Tento koncept přítomného okamžiku a oproštění se od snahy předvídat trhy (které navíc z logiky tržní nabídky a poptávky předvídat prostě nelze), mi umožní plout s trhy. Nesnažím se přeprat trh, mým cílem je být s trhem v souladu. Dané uvědomění mi navíc dává jistou psychologickou svobodu. Nevyvíjím se sebe zbytečný tlak ve smyslu, že pokud nebudu mít z hlediska odhadu budoucího tržního pohybu pravdu, chyboval jsem.

Pojďme tedy již k tomu, jak vypadal a stále vypadá můj trading od začátku „coronavirové krize“.

Jakmile jsem zaznamenal (to byl přelom února a března 2020), že dochází ke změně tržní nálady a celkově tržní charakteristiky, provedl jsem v rámci svého obchodování a trading managementu jisté transformace.
Jako první jsem pozastavil některé své obchodní systémy, kdy se jednalo zejména o směrové akciové a opční strategie. Jsem přesvědčen o tom, že se jedná pouze o dočasné změny, uvidíme jak se celá situace bude dále vyvíjet. Jsem připraven pružně reagovat. Jedna věc je schopnost držet se svého obchodního plánu, kdy tato je nezbytná pro konzistentní trading, na druhou stranu, zejména v pokročilém stádiu tradingové kariéry, je potřeba umět poznat, že daný obchodní plán již není efektivní a v probíhajícím tržním prostředí nefunkční.

Ještě ale před tím, než jsem tyto své obchodní systémy pozastavil, tak samotný začátek pandemie, kdy o této v médiích kolovalo ještě strašně málo informací a globálně ještě nebyla vyhlášení žádná drastická opatření, jsem nevnímal nijak dramaticky. Situace napovídala, že by se tato měla do trhů promítnout pouze jako volatilnější korekce (bavím se o konci února). Samozřejmě byla zde hrozba, ale nikdo dopředu nevěděl, jak se situace bude dál vyvíjet. Proto znovu opakuji, na vývoj trhu jsem neměl žádný vyhraněný názor. To ovšem neznamená, že jsem nebyl připraven jednat. Dopředu jsem věděl, jak se zachovám, pokud přijdou prudké výprodeje.

Co mě ovšem dalo jednoznačnou odpověď v tom smyslu, že nás nečeká pouze běžná korekce, byl zejména vývoj VIXu. O tom, co je to VIX, jistě většina z Vás má nějaké povědomí (kdo ne, doporučuji nastudovat). Já osobně v těchto případech, kdy ve vzduchu visí nějaký „průser“ ve formě globálního fundamentu, sleduji VIX nejen v rámci svého opčního obchodování ale i v rámci obchodování akcií. Právě tento indikátor strachu, jak je často přezdíván, jasně ukazoval, že hrozba hlubšího poklesu trhů je vysoká. Hodnoty VIXu se na přelomu února a března pohybovaly na svých dlouholetých maximech, jak vidíte na přiloženém grafu níže.

Vysoké hodnoty VIXu se zvyšujícími se globálními opatřeními jednotlivých zemí pro mě byly jednoznačným signálem k tomu dočasně přerušit obchodování většiny svých směrových strategií, jak jsem již nastínil. To ale neznamená, že jsem se zbaběle stáhl do ústraní a celé situaci jen nečinně přihlížel. Přesně jsem věděl, jak se v této situaci zachovám, což je mimojiné pro každého burzovního obchodníka nesmírně důležité – přesně vědět jak se v každé situaci zachovat, nikoliv zkratovitě jednat na poslední chvíli. V prvé řadě jsem věděl, že ochrana kapitálu je pro mě v tuto chvíli na prvním místě, tedy na nějaké krátkodobé spekulativní obchody budu muset zapomenout (i přesto jsem pár krátkodobých obchodů na začátku té hluboké korekce provedl, jednalo se o intradenní spekulace na pokles, prostřednictvím nákupů put opcí – ale bylo to opravdu s malým rizikem). Důvodem stopky krátkodobých swingových obchodů byla jednak vysoká volatilita a taky to, že trhy se v těchto obdobích silných globálních fundamentů chovají velmi nepředvídatelně.

Trhy napříč všemi sektory bezhlavě padaly. Jistě to ode mě nebude slyšet jako od prvního, ale každá krize je příležitostí. A to zejména k levnému nákupu akcií. Jakmile jsem tedy zaznamenal u vybraných akcií korekce ve výši 20% a u některých u vyšší, začal jsem jednat. Takové situace nejsou časté, a proto jsem chtěl této příležitosti využít. Samozřejmě jsem dopředu nevěděl, jak hluboká korekce bude, nicméně počítal jsem s každou situací. Podle toho jsem také zvolil vhodnou strategii. Nenakupoval jsem vybrané akcie na přímo za aktuální cenu, ale vypisoval jsem naked put opce. Přesně jsem věděl, jaké konkrétní akcie chci eventuálně vlastnit i v době globální krize, a za jakou cenu chci tyto akcie vlastnit. Podle toho jsem volil strike ceny, na kterých jsem naked put vypisoval. Měl jsem zajištěn jasně daný zisk z vypsaných opcí a počítal jsem s tím, že pokud bude pokles pokračovat, dostanu akcie, které chci skutečně dlouhodobě vlastnit. Nečekal jsem tedy na jasně stanovený pokles, nijak jsem neodhadoval hloubku či dno korekce, měl jsem na trh v podstatě neutrální, řekněme žádný pohled a i přesto jsem vydělával.

Pojďme si nyní ukázat příklad jednoho z obchodů, který jsem v tomto období realizoval.

Daný obchod jsem realizoval na trhu SPY, což je ETFko amerického akciového indexu S&P500 (toto ETFko se nedá pro účty otevřené tady v Evropě kupovat na přímo, kupoval jsem jej přes opce).

Pro vstup do obchodu, respektive pro nasazení dané strategie do trhu, byl pro mě rozhodující průraz logické úrovně na ceně 285. K tomu průrazu došlo 9.3.2020. Jednalo se současně o průraz předchozího krátkodobého swingu navíc k tomuto průrazu došlo gapem. To byl vlastně i ten moment, kdy jsem si řekl, že COVID-19 by se do trhů mohl promítnout poměrně výrazně. V tento moment jsem tedy vypsal 14-ti denní naked put na strike ceně 250. Vypisoval jsem v souladu se svým money-managementem 2 putky. Upozorňuji, že i v rámci této dlouhodobější strategie je potřeba pracovat s rizikem. Jednoduše řečeno, nesázet celý svůj kapitál na jednu kartu (jeden obchod). Tedy v daném obchodě jsem riskoval pouze zlomek svého obchodního účtu.

Můj záměr v rámci daného obchodu byl následující. Chci vlastnit SPY za cenu 250. Nebudu ale čekat, až mi cena SPY spadne na tuto hodnotu (nezadávám limitní příkaz na samotné podkladové aktivum), ale nechám si za to čekání zaplatit. Za vypsané put opce jsem inkasoval celkem 994 USD. Pokud cena za těch 14 dní bude pod zvoleným strikem, budu vlastnit 200 akcií SPY. Tyto chci skutečně vlastnit, takže mi nevadí, že korekce bude pokračovat. Navíc jsem připraven tyto vlastnit dlouhodobě, jedná se tedy v rámci dané strategie o jakousi kombinaci tradingu a investování.

V době expirace vypsaných put opcí na strike ceně 250 uzavřel SPY na ceně 222,95 a byl jsem tedy přiřazen. Od této chvíle jsem vlastnil 200 akcií SPY, kdy v dané chvíli jsem byl v otevřené ztrátě 5410 USD, což mě ale nechávalo chladným, protože jsem daný obchod bral jako dlouhodobou investici. Chtěl jsem SPY dlouhodobě vlastnit bez ohledu na cenový vývoj (počítal jsem samozřejmě s tím, že se dřív nebo později vrátí a vyšší ceny – LONG BIAS). Inkasované premium na začátku mi zůstalo.

Co jsem udělal dále? Hned následující den po přiřazení, tedy 24.3.2020, jsem vypsal naked call na strike ceně 279 s expirací 6.4.2020. Za tyto jsem inkasoval premium ve výši 98 USD. Žádná sláva, ale lepší než nic. Trh byl poměrně dost nízko, proto to premium bylo tak malé. Toto byl v rámci daného obchodu další zisk. Tedy k 24.3.2020 jsem vlastnil 200 akcií SPY a měl jsem vypsány 2 call opce na strike ceně 279. Dotvořil jsem tak v podstatě covered call (jedna z opčních strategií). Co pro mě tato kombinace znamenala? Znamenalo to pro mě to, že cena 279, kde jsem měl posazen strike svých call opcí, byla hodnota, na které bych chtěl v rámci svých nakoupených akcií vystupovat. Místo toho, abych pouze zadal prodejní limitní příkaz a čekal na jeho exekuci, vypsal jsem call opce a za toto čekání si nechal zaplatit. Stejně jako v prvním případě výpisu put opcí. Vypsané call opce 6.4.2020 vyexpirovaly jako bezcenné a já tedy stále vlastnil 200 akcií SPY. Cena SPY byla toho dne na hodnotě 264,86. Trhy se již začínaly zotavovat a já byl na nakoupeném SPY v otevřeném zisku 2972 USD. Vypsal jsem tedy další 2 call opce na strike ceně 280 s expirací 17.4.2020. Inkasoval jsem další premium ve výši 300 USD.

I přestože jsem počítal s delším držením Spyderu, tak k tomuto scénáři nakonec nedošlo. Akciový index S&P500 se ze svého 35% propadu, nad očekávání, poměrně rychle zotavil a já se díky svým vypsaným call opcích dne 17.4.2020 nakoupených akcií SPY zbavil. Trh zavřel v době expirace na ceně 286,64 a moje 2 vypsané call opce na strike ceně 280 byly přiřazeny. Došlo tedy k prodeji mým 200 akcií SPY s nákupní cenou 250, a to na ceně 280. Na samotných akciích jsem tedy v rámci dané strategie v tomto obchodě realizoval zisk 6 000 USD. Celkový zisk včetně vypsaných put a call opcí činil 7 392 USD (994 USD výpis put, 398 USD výpis call, 6 000 USD nákup a prodej akcií SPY), což v době velmi silného dolaru představuje v přepočtu 184 000 Kč.

Jak se bude situace na trzích v souvislosti s COVID-19 dále vyvíjet netuším, netroufám si odhadovat a ani na toto nemám žádný názor. Co ale vím, že volatilita a nervozita na trzích je pořád velká, ačkoliv tomu cenový vývoj nenapovídá. Prezentovaná strategie je aktuálně tou stěžejní v rámci mého portfolia. Mám vytipovaných několik akcií ETF, které pomocí této strategie obchoduji a dlouhodobě sleduji. Jedná se zejména o akcie ze sektorů zdraví, jídla, pití a hygieny. Několik obchodů jsem rovněž realizoval na akcii Tesla (ticker TSLA), ke které osobně tíhnu, a která nabízí velmi slušná premia.

Jakmile dojde k uklidnění situace, jakmile odezní panika kolem pandemie a trhy se vrátí do svého normálu, přejdu zase ke svým swingovým směrovým opčním a akciovým strategiím.


PS: Obchodní systém, na základě kterého byly obchody realizovány, najdete ve VIP Clubu. Tento zde s ostatními obchoduji živě, v reálném čase. Členem se můžete stát ZDE >>>