Nedávno jsem se bavil s jednou začínající obchodnicí, a ta mi říkala, že pro ni obchodování na burze představuje stejné riziko jako hraní a pokoušení štěstí v kasinu. Nedalo mi to, a protože obchodování na burze (za předpokladu, že má nějaká pravidla a mantinely) považuji za byznys jako každý jiný, rozhodl jsem se jí položit pár otázek, abych jejímu přesvědčení přišel na kloub.

Otázky byly zřejmě dobře mířené, protože mi jich stačilo pouze pár. Za malou chvíli jsem přesně znal důvod, proč zmíněná obchodnice považovala obchodování na burze za gambling.

Důvod proč tomu tak bylo je, že obchodnice postupovala dle mého názoru naprosto špatně. Do svého začátku si vybrala ten nejhorší možný trh, a tím je forex.

Forex v podstatě není burzovní instrument v pravém slova smyslu. Neobchoduje se totiž na burze. Ano, forex je necentralizovaný trh. Jedná se o síť vzájemně propojených institucí, které mezi sebou navzájem směňují měny. Neexistuje zde jako u klasických akcií, ETF fondů, opcí nebo futures jedno společné místo (burza), kde by docházelo ke střetu nabídky a poptávky. Forex tedy postrádá na rozdíl od zmíněných produktů transparentnost.

Na forexu je dle statistik nejmenší procento úspěšných obchodníků. Říká se, že z celkového počtu všech obchodníků na burze, je pouze 20% úspěšných. To by nebylo zase tak špatné číslo, jenomže se jedná o průměr, tzn. v tomto poměru jsou zahrnuti všichni obchodníci, nejen ti forexoví. A právě třeba u akciových nebo ETF obchodníků je procento úspěšných daleko větší. Ano existují i úspěšní forexoví obchodníci, ale jejich počet je opravdu malý.

Obchodnice začínala s obchodním účtem 500 USD. Obchodní účet s tak malou částkou Vám umožní otevřít pouze forexový broker. Víte proč? Protože forex je pákový produkt. Obchoduje se s pákou až 1:500 (žádný jiný produkt na burze se neobchoduje s takovou brutální pákou). To v praxi znamená, že s obchodním účtem 500 USD můžete ovládat aktiva v hodnotě 250 000 USD. Uvědomujete si to riziko? Na svých bedrech nesete v tomto případě strašně těžké břemeno, které Vás dříve či později zlomí, stejně tak jako zlomilo danou obchodnici.

Vím, že to zní lákavě vstoupit na burzu s malou investicí, ale takto to bohužel nebude nikdy fungovat. Je potřeba si sundat růžové brýle, které se nám neustále snaží nasadit nejrůznější brokeři. Aby pro nás bylo obchodování na burze seriózním byznysem, musíme investovat i přiměřeně seriózní částku, a takovou rozhodně není zmíněných 500 USD.

Další nástrahou forexu jsou brokeři, tedy prostředníci, přes které můžeme obchodovat forex. Jak by se Vám líbilo, kdyby Vám při karetní hře viděl Váš protivník karet a Vy mu nikoliv? Rozhodně se nejedná o nic příjemného a já osobně bych v dané hře dál nepokračoval. Proč to říkám? No, protože existují brokeři, u kterých jste v přesně takové nevýhodě. Ano, u takových brokerů Vám protistranu (kupujete přímo od něj a prodáváte přímo jemu) tvoří přímo broker, který Vám vidí do karet. Vidí přesně, kde máte umístěny příkazy a zná tedy Vaši strategii. Není živ z poplatků a komisí, ale z Vaší ztráty. Aby vydělal, musíte Vy ztratit. Tuto problematiku nechci nyní rozvádět do podrobna, protože se na ni podívám samostatně v některém z dalších článků.

Mrzí mě, že existuje spousta dalších, dnes již bývalých burzovních obchodníků, kteří se na forexu spálili a vytvořili si kvůli této negativní zkušenosti mylný názor, že obchodování na burze je jako gambling. Na burzu úplně zanevřeli a žijí v přesvědčení, že úspěch na burze spočívá pouze a jen v díle náhody. Zbytečně se tak ochuzují o možnosti, které jim obchodování na burze, se správnými nástroji a na správných trzích, nabízí.

Spočívá tedy obrovské riziko v obchodování na burze jako takovém nebo pouze a jen ve zvoleném obchodním instrumentu (forexu)?

Sledujte můj blog, mám připraveno několik dalších článků na podobné téma…