Dnes se podívám podrobněji na uplynulý rok 2017 z pohledu výsledků obchodování mého automatického obchodního systému. V úvodu Vám představím základní pravidla daného AOS, podívám se na to, jaké nástrahy mi přinesl uplynulý rok 2017, samozřejmě se podívám na konkrétní obchodní výsledky, které jsem dosáhl a ukážu Vám, jaké hodnotící kritérium sleduji, zda můj automatický obchodní systém obchoduje efektivně.

Na svém blogu již přes 2 roky, každý měsíc publikuji průběžné výsledky obchodování tohoto AOS. V každém takovém svém příspěvku nejenže ukazuji ty reálné výsledky obchodování, samozřejmě i včetně těch ztrátových obchodů, včetně ztrátových období, ale snažím se dávat vždy různé tipy a rady týkající se obecně obchodování AOS.

Pro ty, co mě pravidelně nesledují, shrnu ty základní parametry mého AOS.

V rámci svého obchodování se snažím diverzifikovat, ať už se jedná o obchodní styl nebo trh – obchodní instrument. Vedle ručního obchodování opcí, akcí a ETF fondů, již 4 rokem živě obchoduji také vybrané akciové trhy pomocí vlastního automatického obchodního systému. Jedná se o vyloženě mechanický obchodní systém, kdy jeho veškerý chod po technické stránce zajišťuje software – program, opět můj vlastní, žádný komerční soft. Tento právě obsahuje pravidla týkající se výběru vhodného akciového trhu, následného vstupu do obchodu a jeho řízení, posléze výstupu z obchodu, automat mimojiné striktně dodržuje stanovený risk management.

Říká se, že hlavní výhodou automatického obchodního systému je jeho psychická nenáročnost.

V jistém smyslu je to pravda, ale uplynulý rok 2017 ukázal, že toto tvrzení rozhodně v obecné rovině neplatí. O tomto budu mluvit ale až v další fázi videa. Podle mě ta hlavní výhoda sofistikovanějšího automatického obchodního systému spočívá v automatickém zajištění jednotlivých operací, jednotlivých akcí. Tzn. že pokud bych chtěl daný obchodní systém obchodovat ručně, ručně zadávat jednotlivé obchodní příkazy, ručně provádět jednotlivé výpočty a analýzy, toto bych nebyl prakticky schopný provést. Vzhledem k tomu, že daný AOS obchoduje přes 100 akciových trhů, časově bych to prostě nezvládal. Každá chyba, které bych se dopustil, by rozhodila statistickou výhodu, ze které těžím. Samozřejmě každý AOS by se dal teoreticky obchodovat ručně, nicméně v rámci jeho praktické exekuci bychom ve většině případů selhali.

Co se týče té základní kostry mého AOS

Jedná se o trendový obchodní systém, který obchoduje pouze stabilní akcie, kdy v rámci těchto vybírá ty cenově podhodnocené a spekuluje na jejich návrat k normálu, návrat k férové ceně. V rámci něj pracuji s negativním poměrem risku vůči zisku a naopak pracuji s vysokou procentuální úspěšností ziskových obchodů. Toto bude možná pro některé trnem v oku, protože obecně a podle mě nesprávně se říká, že jediná zisková cesta je obchodovat s pozitivním RRR. Nesouhlasím s tímto a mám ověřeno, že jediná správná cesta je, která Vám funguje. A mě funguje tato. Ano, mám i systémy, kde tento poměr je obráceně. Opět důkaz toho, že funkčních cest je celá řada. V rámci svého AOS nesázím vše, jak se říká na jednu kartu. Proto abych se v rámci daného AOS diverzifikoval, tak mám stanoveno a statisticky ověřeno se nejvýhodnější pro mě je, že v daný okamžik mohu držet maximálně 4 různé pozice.

Provádím pravidelně srovnání výkonnosti AOS s indexem S&P500

Je to z toho důvodu, že automatický obchodní systém pracuje s akciemi právě z tohoto indexu. V praxi se tomu říká tzv. benchamarking a tento provádím z prostého důvodu. Prostý laik nezná různé obchodní strategie, až na jedinou, tu základní, strategii buy and hold, nakoupí a za pár měsíců nebo let prodá. Jedná se o jednoduchou akciovou obchodní strategii, která je z dlouhodobého pohledu (desítky let) funkční, ovšem nese s sebou mnohá úskalí. Těmito je její značná kolísavost  v porovnání s nízkou ziskovostí. Složitější obchodní strategie používáme, abychom zefektivnili naše výkony- obchodní výsledky. Proto, pokud nějakou takovou obchodní strategii používám, očekávám od ní a mým hlavním cílem, je dosažení lepších výsledků, než v případě samotného držení nějakého aktiva. V tomto případě akcií z indexu S&P500, protože s těmito můj automatický obchodní systém pracuje. Pokud v rámci obchodování mého AOS nebudu z dlouhodobého pohledu schopen dosahovat lepších výsledků než v případě samotného držení indexu S&P500, nemá smysl, abych jej obchodoval. Je to pro mě neefektivní.

Abych nováčkům nemátl hlavu s horentními zisky v rámci objemnějšího obchodního účtu, výsledky budu ukazovat na jednom ze svých menších obchodních účtů, kde pracuji s kapitálem ve výši 10.000USD, což je v podstatě minimální částka, se kterou doporučuji daný AOS obchodovat. Já a moji klienti obchodují daný AOS na několika obchodních účtech s rozdílnými částkami. Spodní hranice kapitálu je omezena, horní hranici jsem zatím neobjevil, a myslím si, že vzhledem k objemu, který se na amerických akciích obchoduje, tato bude poměrně vysoko. Mám vyzkoušeno, že můj AOS snese obchodní kapitál větší než 200.000USD, v tomto případě obchodní účet 200.000EUR.

Zhodnocení obchodního účtu 200.000 EUR

Jaký byl tedy rok 2017 pro americké akcie?

Na přiložené grafu trhu SPX, tedy ETFku reprezentujícím index SP500 vidíme, že rok 2017 se nesl ve znamení silného býčí trendu. Standardní poklesy zaznamenal v měsíci březnu, dubnu a srpnu. Právě v tyto měsíce můj AOS vykázal ztráty. Tento fakt hovoří o jisté míře závislosti na indexu, ale která strategie v dnešní době není alespoň částečně korelovaná. Trhy jsou v dnešní době velmi provázané a samotný princip nespočívá v tom zajistit si nulovou korelaci, ale v dosažení jisté stability, snížení volatility obchodních výsledků a především ve zvýšení ziskovosti. Index SP500 v roce zhodnotil svou cenu o 18,7%. Za posledních 5 let nebyl tak prudký býčí trend jako v roce 2017. Pro můj AOS toto není úplně nejideálnější tržní nastavení, nicméně i tak se mi index podařilo překonat a dosáhnout tak svého cíle, tedy ročního zhodnocení přes 20%.

Pojďme se podívat na konkrétní výsledky, jak si automatický obchodní systém vedl

V součtu jsem měl v rámci daného AOS 2 ztrátové měsíce, tedy březen a srpen. V březnu se jednalo o ztrátu -2,27% a v měsíci srpnu o ztrátu -5,45%. Maximální pokles kapitálu jsem zaznamenal v měsíci srpnu, kdy v průběhu měsíce tento byl -9,45%. Pozitivní na to celém je, že z tohoto poklesu jsem se dostal během následujících 2 měsíců, září a října. Za celý rok 2017 bylo v rámci daného AOS realizováno celkem 191 obchodů, přičemž 162 obchodů bylo ziskových, 29 ztrátových, při celkového úspěšnosti ziskových obchodů 85%. Dlouhodobě bych se chtěl pohybovat na úrovni 90%, takže v tomto roce v rámci daného ukazatele jsem byl podprůměrný. Průměrný ziskový obchod byl ve výši 0,5% z obchodovaného kapitálu, takže 50USD a průměrný ztrátový obchod ve výši -1,72%, takže 172USD.  Nejziskovějším měsícem byl únor, kdy tento jsem zakončil se ziskem 9,65%. Co jako první zajímá téměř každého obchodníka, jen právě celkové roční zhodnocení kapitálu. Záměrně jej uvádím jako poslední, z toho důvodu, že dle mého názoru je nejdůležitějším ukazatelem riziko. V tomto případě maximální pokles kapitálu. Tento jsem zmínil hned na začátku, tedy propad ve výši -9,45%. Právě očekávaný zisk bychom mělo vždy dávat do souvislosti s možným rizikem. Riziko by měla být první věc, která nás na burze zajímá, kterou bychom měli řešit. Málokdo si uvědomuje přímou úměru mezi ziskem a riskem. Bez risku není zisk a čím většího zisku chceme dosáhnout, tím větší riziko musíme podstoupit. V rámci svého AOS se pohybuji na úrovni velmi přijatelného a nízkého rizika, přičemž celkově dosahuji poměrově slušného zisku. Ano, poměr maximální poklesu kapitálu a celkového ročního zhodnocení, hovoří o kvalitě obchodního systému. Za cenu maximálního poklesu kapitálu ve výši -9,45% jsem za rok dosáhnul zhodnocení ve výši 29,41%. Jenom pro srovnání, za předchozí kalendářní rok 2016 jsem dosáhnul 35% zhodnocení. V průběhu celého roku 2017 jsem obchodoval s konstantní výší kapitálu, tzn. při jeho nárůstech jsem nezvyšoval objem obchodovaných pozic a tudíž jsem nevyužíval složeného úročení. Právě v tomto směru bych se chtěl letos posunout dále. Do svého softwaru bych právě toto složené úročení chtěl zahrnout. Je to obrovská výzva a vysoký cíl, nicméně jsem si vědom, že právě zde je prostor pro zlepšení obchodních výsledků. Žádné další změny pravidel obchodního systému nechystám, jelikož zde nespatřuji žádné nedostatky. Rozhodně se nehodlám honit za hledáním svatého grálu a dosažením 100% úspěšnosti a tudíž, stejně jako předešlé 4 roky, nechystám žádnou systémovou změnu a svůj AOS budu obchodovat stále stejně.

Automatický obchodní systém výpis z obchodního účtu rok 2017

Jak můj automatický obchodní systém vedl v předešlých měsících:

Výsledky AOS červenec 2017 +3,36%

Výsledky AOS srpen 2017 -5,35%

Výsledky AOS září + říjen 2017 +9,29%

Výsledky AOS listopad 2017 +2,77%

Rok 2017 mi opět potvrdil můj názor na to, v čem spočívá úspěch na burze

V tomto roce přestali můj funkční AOS obchodovat dva jeho uživatelé. Jeden jej vydržel obchodovat 3 měsíce, ten druhý půl roku. Schválně zkuste hádat, kdy to vzdali? Ano, správně, je to březen a srpen. Jsou to ztrátově měsíce. Nezkušený obchodník po několika ztrátách zpanikaří, začne dumat nad tím, zda je jeho obchodní systém funkční. Žádný obchodní systém nefugnuje bez ztrát a pokud si toto neuvědomíte, na burze nikdy neuspějete. Ještě, že jsou zde tací, kteří se se mnou na vítězné vlně vezou již přes 2 roky, konkrétně od června 2015. Přesně od tohoto data můj AOS obchodují i další moji klienti. Přiznávám, ze začátku to s nimi také nebylo jednoduché. To byly telefonáty, Jenže je zajímavé, že když se systému daří a vydělává, tak je ticho. Žádné emaily, žádné telefonáty. Jenže pak je ztrátový měsíc a hned se na mě valí dotazy, zda je vše v pořádku. 2 roky jsou dlouhá doba na to, aby trader pochopil o čem obchodování na burze je. Aby pochopil to, že pokud má funkční obchodní systém, tak to nestačí. Že musí být trpělivý a na zisky je potřeba si počkat. Aby přepnul svou klasickou zaměstnaneckou mysl a nepočítal s výplatou každý měsíc. Můj AOS má i ztrátová období. Může se klidně stát, že půl roku budu stát na místě. Ano i to je možné. Ale vím, že pokud budu trpělivý, tak na konci roku bude můj účet v zelených.

Tolik tedy pro dnešek vše. Budu i nadále reportovat svoje výsledky a občas hodím do placu nějaký ten tip, který by Vás mohl posunout ve vašem obchodování dále případně Vás motivovat ve vaší cestě za úspěchem na burze. Pokud by Vás zajímaly nějaké další informace ohledně automatického obchodování, ať už technického nebo praktického rázu, rád poradím. Pokud byste se chtěli dozvědět bližší informace, které jsem do videa nezahrnul, ozvěte se mi.

Přeji Vám mnoho úspěchů a mějte se krásně.

Pokud se chcete dozvědět více, jak technicky funguje a jakým způsobem můžete i Vy získat můj automatický obchodní systém, zavolejte mi na tel +420739577051.