Denní graf

 • Trh dlouhodobě v UP trendu. Lze tedy předpokládat v rámci střednědobého horizontu spíše nárůst ceny
 • Aktuálně se trh nachází na logické úrovni na ceně 460.00
 • RSI indikuje přeprodanost trhu, tzn. z krátkodobého hlediska lze očekávat nárůst ceny
 • Momentu směrem dolů je silné, krátkodobý pokles možný, ovšem vzhledem k přeprodanosti trhu, dlouhodobému UP trendu a silné logické úrovni na 460.00 silné momentum down nemusí nic znamenat (TRADING JE O SKLÁDÁNÍ DROBNÝCH PRAVDĚPODOBNOSTNÍCH VÝHOD)

Týdenní graf

 • Na týdenním timeframe trh v DOWN trendu, ovšem jsou zde indicie, které nám ukazují možnou změnu trendu. Těmito indiciemi je průraz trendové linky na přelomu února a března
 • Trh na logické úrovni 450.00-460.00
 • Klesající momentum UP, což indikuje stagnaci a následné momentum UP

Sezónnost

 • V posledních 5 letech poměrně často docházelo v průběhu srpna a září k poklesům na trhu pšenice, v rámci sezónnosti by se tedy dal očekávat krátkodobý pokles, toto je ovšem nutné dát dohromady s technickou analýzou, která nám ukáže reálné možnosti trhu
 • V posledních 15 letech docházelo na trhu pšenice v průběhu srpna a září spíše ke stagnaci, kdy tato informace i koresponduje s aktuální technickou analýzou trhu

COT report

 • Ukazuje nám, jaké pozice drží na trhu hlavní skupiny obchodníků. Zajímají mě ti, kteří jsou přímo spojeni s fyzickou komoditou. Tedy její producenti a zpracovatelé v reportu označovaní jako commercials.
 • Na přiloženém grafu lze vidět v rámci všech 3 skupin nerozhodnost. Commercial jsou aktuálně spíš prodejci, nicméně žádnou velkou sílu zde nevidím. Za mě tedy spíše stagnace trhu v rámci krátkodobého horizontu

Závěr:

Je zde možný pohyb krátkodobý pohyb maximálně k 450.00, ovšem to, že by se trh mohl podívat níže, vidím jen s velmi malou pravděpodobností. V rámci delšího časového horizontu v mezích technické analýzy lze s větší pravděpodobností očekávat nárůst ceny pšenice. Trh se nyní nachází na logické úrovni, což může znamenat, že zde trh bude nějakou dobu stagnovat, případně se odrazí. Její průraz směrem dolů v tuto chvíli nelze nijak predikovat, samozřejmě může k němu dojít, a pokud k tomuto dojde, znamenalo by to obrat trendu na DOWN a možný pohyb až k ceně 400.00, ovšem toto jak říkám, nyní velmi malá pravděpodobnost, k jejímu zvýšení dojde až po průrazu 450.00.

Na základě SEZÓNNOSTI A COT INDEXU, kdy tito nám nic konkrétního nenabídli, bych se přikláněl spíše ke krátkodobému pohybu do strany na dané logické úrovni.

 

TRH si stejně udělá, co bude chtít :-)

Proto je důležité využívat drobných statistických výhod na základě jednoduchých pravidel našeho obchodního systému a především dodržovat striktní money management. Ztráty jsou nezbytnou součástí tohoto byznysu a je důležité, abychom tyto ztráty měly pod kontrolou. O tom je seriózní TRADING!