Tajemství úspěchu netkví v obchodním systému, ale v obchodníkově schopnosti se tohoto systému držet.

Tato věta podle mě jasně předestírá, co je potřeba pro úspěch v obchodování.

Většina obchodníků žije v mylné představě, že úspěšní burzovní obchodníci mají nějaké hlubší tajemství, které ostatním není známo. Není to pravda. Obchodníci, které burza živí, kteří jsou dlouhodobě úspěšní, nemají žádný kámen mudrců, který by jim s jistotou umožnil předpovídat pohyby trhů. Tito mají k dispozici stejné nástroje a informace jako my všichni.

Co tedy odlišuje ty nejlepší obchodníky od těch průměrných a podprůměrných?

Těch faktorů je samozřejmě víc, nelze vypíchnout jeden jediný faktor, který rozděluje ony dva tábory úspěšných a neúspěšných. Co je ale podstatné, samotná odlišnost nespočívá v nějakém zázračném nástroji nebo technice. Nespočívá v konkrétním obchodním systému. Ta odlišnost spočívá především v jednotlivých psychologických vlastnostech, kterými jsou úspěšní obchodníci na rozdíl od těch neúspěšných vybaveni.

Asi nejlepším příkladem, který mne nyní napadá, může být experiment z 80 let minulého století, kdy se dva uznávaní profesionální burzovní obchodníci vsadili, zda je možné naučit někoho obchodovat.

Tito vybrali 10 uchazečů, které během 2 týdnů naučili konkrétní obchodní systém a těmto následně svěřili obchodní kapitál, se kterým měli daný obchodní systém aplikovat do praxe. Podotýkám, že se jednalo o mechanický obchodní systém, tedy k jeho obchodování v podstatě nebylo nutné, aby obchodníci vynikali nějakými převratnými zkušenostmi a vybudovaným citem pro trhy. Mezi touto skupinkou byli jak zkušení obchodníci, tak i naprostí začátečníci.

Jak tento experiment probíhal a jaké výsledky jednotliví obchodníci dosahovali?

I přestože tito obchodovali podle stejné mechanické strategie, jejich výsledky se lišily. Jak mohlo 10 lidí, z nichž se všichni řídili fixními pravidly, podat různé výsledky? Za těmito rozlišnými výsledky stála obchodní psychologie, což přesně potvrzuje hlavní myšlenku mého dnešního příspěvku, a to že tajemství úspěchu netkví v obchodním systému, ale v obchodníkově schopnosti se tohoto systému držet.

Samozřejmě, že za neúspěchem obchodníků může v některých případech stát i špatně postavená obchodní strategie a celkově analýza trhu. Trading rozhodně není černobílý… Ovšem z vlastní zkušenosti vím, že v drtivé většině případů hledají obchodníci příčinu jejich neúspěchu na nesprávných místech. Stejně tak, jako jsem ji kdysi hledal i já sám…