Investor uvažuje vždy z dlouhodobého hlediska a investiční horizont investora je z pravidla několik let. Investování zastupuje tradiční strategie Buy and Hold. Podstata strategie spočívá v nákupu aktiva a jeho dlouhodobého pasivního držení, bez jakéhokoliv zásahu. Dle mého názoru, tato strategie není v dnešních tržních podmínkách plně funkční jako v dřívějších letech, kdy trhy globálně rostly.

Obchodníka zajímá situace tady a teď. V podmínkách současných trhů, kdy trhy nejen rostou, ale i klesají nebo stagnují, se vyplatí své portfolio aktivně řídit. K aktivnímu řízení slouží obchodní systémy. Obchodníkovy systémy jsou nastaveny tak, že se dokáží variabilně přizpůsobit aktuálnímu chování trhu a obchodovat do směru pohybu, který vykazuje současný trh. Obchody z pravidla trvají v řádu hodin až několika málo dní.

Spoření představuje chybně pro mnohé jedinou metodu zajištění se do budoucna. Zatímco investování a obchodování vyžaduje počáteční kapitál, u spoření si člověk jednorázově nebo pravidelně odkládá část svých příjmu a dává si je stranou. Níže se pokusím na příkladu vysvětlit rozdíl mezi investováním, obchodováním a spořením.

Uvažujme, že máme k dispozici 300000. Za tyto peníze si můžeme koupit vybraný model automobilu. Nebo koupi automobilu odložíme a peníze:

  1. dáme stranou a necháme je ležet
  2. dáme na spořící účet
  3. investujeme je
  4. budeme s nimi obchodovat

Co bude s našimi penězi na pár let vidíte v následující tabulce.

NECHÁVÁM STRANOU SPOŘÍM INVESTUJI OBCHODUJI
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
kapitál 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč
inflace 1,40% 1,40% 1,40% 1,40%
úrok 0,00% 1,50% 10,00% 50,00%
daň z úroku 0,00% 15,00% 15,00% 15,00%
reálná hodnota 300 000 Kč 295 800 Kč 300 000 Kč 299 625 Kč 300 000 Kč 321 300 Kč 300 000 Kč 423 300 Kč
VÝHODNOST ztrátová nulová střední vysoká
RIZIKO nulové nulové střední střední

graf

Nyní mi dovolte krátké shrnutí. Vzhledem k inflaci naše peníze, které leží ladem a nepracuje s nimi, ztrácí na své hodnotě. Jestliže tyto peníze uložíme na spořící účet, tak v dnešní době nám úrok, který dostaneme od banky, nepokryje ani inflaci. Získaný úrok navíc musíme zdanit. Investování už je zajímavější a naše peníze nám zhodnotí. Ovšem daleko výhodnější než investování je aktivní obchodování, protože se stejným rizikem máme daleko větší zisk.

Podívejte se automatické obchodní systémy a začněte s Vašimi penězi jednat jako správný hospodář.
.