Uzavřené obchody

1)

Ze září jsem měl nakoupeno 235 akcií fondu XLV.

datum vstupu: 15.9.2014
instrument: XLV (Health Care Select Sector SPDR ETF)
obchodované množství: 235
vstupní cena: 63,76

 

12.10.2014 jsem vypsal 2 CALL opce na striku 64. Tyto opce byly dne 24.10.2014 přiřazeny a tím pádem, jsem musel prodat 200 našich akcií za cenu 64. Na 200 akciích jsem tedy inkasoval zisk +0,38% (+48 USD).

datum výstupu: 24.10.2014
instrument: XLV (Health Care Select Sector SPDR ETF)
obchodované množství: 200
výstupní cena: 64

 

Zbylých 35 akcií vlastněného fondu XLV jsem prodal za cenu 65,20, což představuje zisk +2,26% (+50,4 USD).

datum výstupu: 24.10.2014
instrument: XLV (Health Care Select Sector SPDR ETF)
obchodované množství: 35
výstupní cena: 65,20

XLV 2014-10-24

Obchod jsem tedy celý ukončil a od 15.9.2014 na něm vydělal celkem +1,6% (+238,4 USD). Komise za celou tuto transakci mě přišly na 10 USD, zisk po odečtení komisí +1,52% (+228,4 USD).


Aktuálně otevřené pozice

1)

datum vstupu: 15.9.2014
instrument: XLF (Financial Select Sector SPDR ETF)
obchodované množství: 641
vstupní cena: 23,37

 

Stále vlastním 641 akcií ETF fondu XLF za cenu 23,37. Aktuální cena instrumentu je 23,1 a obchod je zatím v minimální otevřené ztrátě -1,16% (-173,07 USD).

12.10.2014 jsem vypsal 6 CALL opcí, které 24.10.2014 vypršely jako bezcenné a mě tedy zůstalo premium ve výši 126 USD.

Akcie si ponechávám a znovu k nim vypisuji 6 CALL weekly opcí (NOV 1 14) na striku 23,5 a tím pádem okamžitě inkasuji na účet premium ve výši 10 USD za vypsanou CALL opci, dohromady tedy celkem 60 USD za 6 opcí.

XLF 2014-10-24


2)

datum vstupu: 24.10.2014
instrument: XLU (Utilities Select Sector SPDR ETF)
obchodované množství: 3 PUT OPCE
strike: 43

Jako nový obchod volím výpis 3 PUT weekly opcí (NOV 1 14) na ETF fond XLU. Opce vypisuji na striku 43 a okamžitě inkasuji na účet premium ve výši 15 USD za vypsanou PUT opci, dohromady tedy celkem 45 USD za 3 opce.

XLU 2014-10-24