Mám za sebou další měsíc obchodování mého nového AOS a na řadu přichází pravidelný report jeho dosažených výsledků. V dnešním příspěvku se tedy dozvíte, jak si automatický obchodní systém vedl v měsíci červnu 2021.

Aktuálně se v rámci obchodování daného AOS nacházím v první větším poklesu kapitálu – drawdown. První tři měsíce byly poměrně štědré, kdy se mi podařilo dostat na zhodnocení ve výši 13,1%, což mi naštěstí pokrylo realizované ztráty v tomto měsíci, takže jsem se nedostal pod počáteční kapitál. V minulosti jsem se několikrát přesvědčil o tom, že onen mnohokrát omílaný Murphyho zákon schválnosti skutečně funguje. A ano, v podstatě zafungoval i nyní. Na základě testů vím, že průměrný drawdown systému se pohyboval kolem 4-5%, kdy maximální drawdown byl 20%. Aktuální drawdown sice není na úrovní maximálního historického DD, nicméně rovněž se nejedná o standardní průměrný propad. Pochopitelně je pro každého obchodníka psychologicky lepší začínat obchodování nového systému zisky, nicméně zase na druhou stranu ho tato přehnaná euforie může stavět do role, že objevil svatý grál, který pochopitelně neexistuje. Nic není zadarmo a je tedy potřeba neusnout na vavřínech, nestavět si vzdušné zámky, ale pomalými krůčky postupovat dál.

Ona totiž situace prvního většího propadu kapitálu v rámci obchodování nového systému je v případě nezkušených obchodníků zlomová. Jedním z důvodů neúspěchu velké části ztrácejících obchodníků je tzv. „začarovaný kruh obchodních systémů“ a hledání svatého grálu. Co si pod tímto představit? Schopnost nejenom akceptovat ztráty, ale především přestát drawdown, je pro úspěch na burze klíčová a obecně rozděluje obchodníky na ziskové a ztrátové, nebo chcete-li úspěšné a neúspěšné. Zatímco dlouhodobě ziskový obchodník svému systému věří (protože jej dokonale zná, má jej důkladně otestovaný) a jakýkoliv drawdown v očekávaných mezích jej nerozhodí, tak obchodníku ztrátovému se při prvním drawdownu začne do hlavy vkrádat myšlenka, že jeho obchodní systém nefunguje. Tento svůj nový obchodní systém tedy přestane při prvním větším DD obchodovat a začne se poohlížet po dalším systému. Celé kolečko se samozřejmě opakuje. Bohužel chyba není v drtivé většině případů v systému, tedy že by tento systém byl nefunkční, ale chyba leží v obchodníkově hlavě.

Věřte mi, že i já jsem se ve svých trading začátcích s tímto nešvarem potýkal. Střídal jsem systém za systémem, neustále jsem se točil v začarovaném kruhu a divil se, že nejsem schopen najít systém, který by byl funkční. Tedy chybu jsem hledal v technické stránce. Nyní, když se zpětně ohlédnu a zhodnotím své předchozí obchodní systémy, které jsem nebyl schopen dlouhodobě obchodovat se ziskem, tak vidím, že většina těchto systémů byla funkčních. Samozřejmě, že se mezi nimi našly i systémy, které prostě byly špatné, ale ten hlavní kámen úrazu byl někde úplně jinde, než v pravidlech obchodních systémů.

Další věc, kterou bych rád zmínil v souvislosti s mým novým AOS (automatický obchodní systém), je problematika MOC příkazů. Výstupy můj automatický obchodní systém realizuje vždy na konci obchodního dne, příkazem Market on close MOC. Jedná se o čekající příkaz, který automatický obchodní systém do trhu zadává okamžitě po vstupu do obchodu. I přestože Interactive brokers garantuje realizaci tohoto příkazu, ve skutečnosti to pravda není. Tento svůj automatický obchodní systém jedu živě od března letošního roku 2021. Za danou dobu AOS realizoval přes 500 obchodů. Ve dvou případech se mi stalo, že ačkoliv byl MOC výstupní příkaz do trhu automatickým obchodním systémem zadán, tak tento nebyl realizován. Pozice mi tedy zůstala otevřená a to bez jakéhokoliv krytí. Na internetu naleznete nespočet diskuzí k této problematice, kde se řeší chyba na straně brokera, který v podstatě negarantuje plnění MOC příkazů. Ačkoliv se jedná o ojedinělé riziko nekryté pozice (2 případy z 517 obchodů), tak rozhodně jej nehodlám podstupovat. Pozice bych si samozřejmě mohl hlídat ručně, ale automatický obchodní systém by v tom případě postrádal svůj hlavní význam. Proto jsem hledal způsob, jak toto riziko eliminovat. Podařilo se mi vysledovat, nejen na základě mého vlastního obchodování, co způsobuje nevyplnění MOC příkazů a na základě tohoto jsem do software AOS implementoval alert, který mě na tyto případy upozorní. Tento problém je pochopitelně složitější a nechci se mu v dnešním článku věnovat úplně detailně, snad někdy v dalších článcích.

Nyní se pojďme podívat na výsledky, kterých můj automatický obchodní systém dosáhnul v červnu 2021…

Celkově bylo v měsíci červnu 2021 v rámci AOS (automatický obchodní systém) realizováno 155 obchodů, kdy 59 obchodů bylo ziskových a 96 ztrátových, tedy můj automatický obchodní systém obchodoval s 38,06% úspěšností ziskových obchodů. Už tento parametr napovídá, že výsledky v daném měsíci byly nevalné. Dle historických analýz (backtest) můj automatický obchodní systém dosahuje dlouhodobé úspěšnosti ziskových obchodů kolem 60%. I risk reward ratio RRR bylo v tomto měsíci negativní. Nejziskovější obchod byl na akcii EXC ze dne 3.6.2021 a to ve výši 1% USD. Nejztrátovější obchod na akcii TMO ze dne 1.6.2021 ve výši 0,9% USD. Celkově tedy daný měsíc můj automatický obchodní systém zakončil ve ztrátě -7,2%, kdy tato ztráta odpovídá i aktuálnímu drawdownu. Níže přikládám equity křivku daného měsíce června 2021.

V předchozích reportech jsem hovořil o tom, že ze začátku budu tento svůj automatický obchodní systém obchodovat s nízkým počátečním kapitálem, tedy jakýmsi testovacím kapitálem. Dělávám to tak u každého svého nového obchodního systému, tedy mám stanoven při uvedení systému do provozu následující postup: backtest – sim – live s testovacím kapitálem – live s plným kapitálem. Rovněž jsem říkal, že po třech měsících živého obchodování AOS s testovacím kapitálem budu uvažovat o přechodu do jeho plné kapitalizace. Právě probíhající drawdown je pro mne osobně tedy ideální doba k navýšení obchodního účtu. Jsou sice prázdniny, o kterých se říká, že jsou líným obdobím, nicméně pro je směrodatný backtest, kdy na základě tohoto vím, že v období prázdnin předchozích 20-ti let, automatický obchodní systém nezaznamenal nějaký útlum v tomto období.

Automatický obchodní systém – předchozí reporty: